ALGEMENE VOORWAARDEN EVENTS

Algemene voorwaarden Mark van Dijk Yachting/ Kajakteambuilding.com ten behoeve van kajakevenementen / verzorging & services.

Art. 1 RESERVERING: Reservering dient ten allen tijde schriftelijk te gebeuren, waarna u een opdrachtbevestiging van ons ontvangt. Deze dient u getekend aan ons te retourneren. Dit kan per post of gecand per email aan ons worden bezorgd. Aan niet getekende bevestigingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 2 BETALINGEN: Er zal een voorschot dooru betaald worden van 20% op het totale factuurbedrag. Alle betalingen zoals vermeld in de bevestiging dienen vooraf voldaan te zijn, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit. Bij activiteiten in verschillende landen, kan dit leiden tot gesplitste facturatie ivm. BTW plichtigheid inbetreffend land. Dit ter voorkoming van dubbele BTW-facturatie. V.b. u ontvangt een factuur voor Belgische faciliteiten met Belgische BTW én een factuur voor een Nederlands Horeca-arrangement met Nederlandse BTW. Gefactureerd door de betreffende Horeca gelegenheid.

Art. 3 AANSPRAKELIJKHEID & VERPLICHTINGEN: Mark van Dijk Yachting / Teambuilding.com is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan eigendommen vande deelnemers of bezoekers. Deelname aan activiteiten conform de opdrachtbevestiging geschied volledig op eigen risico. Alle personen die deelnemen moeten zich bewust zijn dat deelname aan de activiteit lichamelijke en geestelijke inspanning vergt. De opdrachtgever stelt de ouder(s) en/of verzorger(s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aandedoor onsgeorganiseerde activiteit, zoals overeengekomen in de bevestiging. Mark van Dijk Yachting / Teambuilding.com behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit. Bijvoorbeeld door gebruik van alcohol, drugs, ziekte, ongehoord gedrag.

Mark van Dijk Yachting / Kajakteambuilding.com staat garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, e.e.a. conform de in opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is het niet van belang of er al dan niet dienstverleners worden ingeschakeld bij de uitvoering.

Art.4 SCHADE & VERNIELINGEN: Kosten, voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten/ deelnemers zullen zover niet op de daders zelf te verhalen, op de opdrachtgever verhaald worden. Dit in de breedste zin van het woord.


Art.5 VEILIGHEID & VERANTWOORDELIJK PERSOON: Er zal één persoon als contactpersoon en verantwoordelijke aangesteld worden uit de groep. Hij/zij zal telefonisch bereikbaar blijven als contactpersoon bij de activiteit. Deelnemers zullen zwemvesten aangeboden wordenen door Mark van Dijk Yachting / Kajakteambuilding.com als verplicht gebruik opgelegd worden. Men mag enkel aan daarvoor bestemde pontons aanleggen en/of kajak's uit en in het water leggen. Deelnemers dienen te kunnen zwemmen. Indien een deelnemer niet kan zwemmen, dan is het niet toegestaan om deel te nemen aan de activiteit. 

Houd water schoon en gooi afval niet weg in het water en/of natuur. Laat dieren met rust, geniet van hun aanwezigheid en daag ze niet tot agressief gedrag naar deelnemers. O.a. ganzen en zwanen kunnen door uw gedrag agressief reageren. Maak ook geen onnodig lawaai op het water. Mocht er onverhoopt toch een kajak omslaan, kijk dan goed om u heen of iedereen boven water is. Verzamel peddels, help uw mededeelnemer. Laat nooit een kajak achter. U heeft de kajak gehuurd, en dient deze ook weer inte leveren. Draag de kajak(s) over het land waar nodig, en sleep deze niet over de grond. U bent immers verantwoordelijk om de kajak in goede en onbeschadigde conditie terug te geven. Schade, vernielingen en verloren goederen zullen verhaald worden op de opdrachtgever door middel van na-facturatie.

Bij calamiteiten kunt u ons bereiken op: tel: 0032 477 788 663

Art. 6 ANNULERING TOTALE BOEKING of VERPLAATSING EVENEMENT: Annuleringen binnen 14 dagen voor aanvang zullen voor 100% aan u doorbelast worden middels een factuur. Annuleringen buiten de 14 dagen voor aanvang zullen vergoed worden met aftrek van de 20% voorschot betaling.

Verplaatsingen zullen met de opdrachtnemer en opdrachtgever in goed overleg besproken, en opnieuw schiftelijk bevestigd  worden.

Indien de weersomstandigheden onverantwoord zijn om de activiteit te laten doorgaan, hebben wij het recht om deze te verplaatsen naar een later tijdstip / latere datum, in goed overleg met de opdrachtgever.

Art. 7 ADVIES, VOORZORGMAATREGELEN EN UITRUSTING: Wij adviseren u het volgende mee te nemen:

- Een goed humeur voor een onvergetelijke en geslaagde dag.

- Badhanddoek, altijd makkelijk aan boord van een kajak.

- Reserve-kledij voor een "nat ongelukje"

- Makkelijke sportschoenen en/of waterschoenen

- Evt. (fiets) handschoenen voor meer peddelcomfort

- Zonnebril voor een oogverblindend mooie activiteit !

- Zonnecreme ter bescherming van uw eigen schoonheid !

- Aangepaste kledij, het is ten slotte een buitenactiviteit !